Obsah

Prodej substrátu

 

Zahradnický substrát

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. je výrobcem zahradnického substrátu.  Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1. Substrát je registrován rozhodnutím o registraci hnojiva č.3628 podle zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění. Rozhodnutí o registraci hnojiva vydal  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha.

Vstupní surovina - kompost, je vyráběna výlučně z vybraných organických odpadů způsobem aerobní fermentace bez použití jakýchkoliv dalších pomocných preparátů. 

Dne 17.2.2012 byla produktu zahradnický substrát udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

 

Zahradnický substrát lze odebrat buď volně ložený nebo balený (10 kg a 20 kg).

V případě požadavku odběru nad 10 tun volně loženého substrátu je třeba provést telefonickou rezervaci.

Přeprava substrátu

Společnost zajišťuje přepravu vyrobeného substrátu na místo určené zákazníkem.

Za 1 km přepravy baleného substrátu je účtována cena 18,-Kč, vč.DPH.

Za 1 km přepravy volně loženého substrátu je účtována cena 30,-Kč, vč. DPH.