Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

CZS 02829 - Výstavba skládky

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku Typ: PDF dokument, Velikost: 1.33 MB

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 

 

 

 

 

 

                       

 

Oznámení

Od pondělí 13. května do pondělí 17. června 2024 bude na skládce Trhový Štěpánov z důvodu rekonstrukce výluka váhy.

Nebude možné provádět žádné vážní operace.

Vystavování dokladů nebude omezeno. Pokud zákazník předloží vážní hodnoty z jiné váhy, bude je provozovatel skládky pro zpracování dokladů akceptovat.

Ze stejného důvodu nebude možné vážit substrát.

V tomto časovém období bude po všechny soboty skládka i kompostárna uzavřena.

Děkujeme za pochopení. 

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výrobku byla udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce a v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

***

Žádáme zákazníky, aby při dodávce odpadu důsledně oddělovali odpady s obsahen dřeva (palety, nábytek, dřevotříska, stavební dřevo) od ostatních odpadů.

***

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

***

Žádáme zakazníky, aby lehké frakce odpadu dodávali ke zneškodnění na skládku v pytlích či jiných obalech, zamezujícím jejich úletu. Bez tohoto opatření nebude možné odpady na tělese skládky vyložit.

Děkujeme za pochopení.

logo

15. 4. 2024 - 30. 6. 2025

Usnesení představenstva 10.4.24

Dokumenty svazkuZobrazit více

13. 2. 2024 - 30. 6. 2025

Usnesení představenstva 6.2.24

Dokumenty svazkuZobrazit více

20. 12. 2023 - 31. 12. 2024

2. Rozpočtové opatření roku 2023

RozpočetZobrazit více

8. 12. 2023 - 31. 12. 2024

Usnesení valné hromady 5.12.2023

Dokumenty svazkuZobrazit více

7. 12. 2023 - 31. 12. 2025

Rozpočet na rok 2024

RozpočetZobrazit více