Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

CZS 02829 - Výstavba skládky

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku (1.35 MB)

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 

 

 

 

 

 

                       

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výrobku byla udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

Oznámení!

V úterý 15. srpna 2023 bude  na skládce Trhový Štěpánov přerušena dodávka elektřiny.

Z tohoto důvodu nebude možné provádět žádné vážní operace a nebude možné vystavovat vážní či jiné doklady.

Žádáme zákazníky, aby v tento den odpad na skládku nedodávali.

Ze stejného důvodu nebude možné odebírat substrát.

Děkujeme za pochopení.

***

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce a v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

***

Žádáme zákazníky, aby při dodávce odpadu důsledně oddělovali odpady s obsahen dřeva (palety, nábytek, dřevotříska, stavební dřevo) od ostatních odpadů.

***

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

***

Žádáme zakazníky, aby lehké frakce odpadu dodávali ke zneškodnění na skládku v pytlích či jiných obalech, zamezujícím jejich úletu. Bez tohoto opatření nebude možné odpady na tělese skládky vyložit.

Děkujeme za pochopení.

logo

15. 9. 2023 - 30. 6. 2024

Usnesení představenstva 5.9.23

Dokumenty svazkuZobrazit více

31. 8. 2023 - 30. 6. 2024

1. Rozpočtové opatření roku 2023

RozpočetZobrazit více

13. 6. 2023 - 31. 12. 2024

Usnesení valné hromady 6.6.2023

Dokumenty svazkuZobrazit více

13. 6. 2023 - 30. 6. 2024

Usnesení představenstva 6.6.23

Dokumenty svazkuZobrazit více

6. 6. 2023 - 30. 6. 2024

Závěrečný účet pro rok 2022

Závěrečný účetZobrazit více