Obsah

Kompostárna

 

Provozovatel odebírá a následně zpracovává biologicky rozložitelný odpad v zařízení  kompostárny Trhový Štěpánov.


K přijímaným biologicky rozložitelným odpadům patří zbytky potravin rostlinného původu, tráva, listí, sláma, seno, dřevěné piliny a hobliny, zbytky ovoce a zeleniny, dřevní odpad z prořezávky keřů a stromů o průměru větví do 5 cm. Odpad  nesmí obsahovat příměsi jiných druhů odpadů, zejména nerozložitelných a odpadů živočišného původu a komunálních.  

 

Provozovatel kompostárny je výrobcem kvalitního zahradnického substrátu.

Produkt provozovatel nabízí k přímému prodeji buď volně ložený nebo balený.

V případě požadavku odběru nad 10 tun volně loženého substrátu je třeba provést telefonickou rezervaci.

Provozovatel zajišťuje přepravu vyrobeného substrátu na místo určené zákazníkem.