Obsah

Skládka odpadů

 

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. je provozovatelem skládky  skupiny S-OO3 ostatní odpad, ve smyslu vyhlášky MŽP ČR č.273/2021 Sb. v platném znění o podrobnostech nakládání s odpady.

Skupina skládek S-OO3 je určená pro ukládání odpadů kategorie ostatní odpad, včetně odpadů s podstatným obsahem organických biologicky rozložitelných látek, odpadů, které nelze hodnotit na základě jejich vodného výluhu, a odpadů obsahujících azbest. Na tuto skupinu skládek nesmějí být ukládány odpady na bázi sádry.

Rozhodnutí o vydání integrovaného povolení byla k nakládání s odpady provozovateli skládky vydána Krajským úřadem Středočeského kraje dne 6. září 2004 pod č.j. 4120/111091/2004/OŽP, dne 26.4.2006 pod č.j. 48923-9266/2005/OŽP, 1.11.2006 pod č.j.113268/2006/KUSK OŽP/St a 19.3.2009 pod č.j.044327/2009/KUSK OŽP/VITK.