Obsah

Přeprava odpadů

 

Ostatní odpady

Provozovatel zajišťuje odvoz ostatních odpadů do hmotnosti 6 t (objemný, stavební, bioodpad, azbest) vozidlem vybaveným nosičem kontejnerů. 
Současně provozovatel pronajímá velkoobjemové kontejnery na různé druhy odpadů s možností převozu jiných sypkých materiálů.
Pro původce odpadu je v rámci přepravy zajištěna zákonná evidence.

 

Nebezpečné odpady

Provozovatel zajišťuje odvoz nebezpečných odpadů (dle druhu a množství) z vaší  firmy, dílny či provozovny do  48 hodin po telefonické objednávce.
Vozidlo je vybaveno dle dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Rovněž obsluha je proškolena podle ADR.
Pro původce odpadu je v rámci přepravy zajištěna zákonné evidence o převzetí nebezpečných odpadů.

  • Účtovaná cena za jeden kilometr přepravy je 18,-Kč, vč. DPH.