Obsah

O společnosti

 

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. se od roku 1995 zabývá aktivitami v oblasti odpadového hospodářství.

 

V současnosti provozuje:

  • skládku odpadů
  • sběrný dvůr pro odběr nebezpečných odpadů a vyřazených elektrozařízení
  • kompostárnu pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravu nebezpečných odpadů
  • přepravu odpadů z místa jejich vzniku
  • přepravu jiných sypkých materiálů (písek, štěrk, uhlí, zemina)
  • práce kolovým nakladačem Caterpillar
  • pronájem kontejnerů na různé druhy odpadů (objemný, stavební, bioodpad, azbest)
  • prodej a přepravu vyrobeného hnojiva - zahradnického substrátu
  • sekání travního porostu svahovou sekačkou

 

V rámci naší činnosti připravíme a vyplníme příslušnou evidenci stanovenou Zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech  a příslušnými vyhláškami. 

Při  převzetí  nebezpečných  odpadů připravíme evidenční listy nebezpečných odpadů. Připravíme potřebné doklady ročního hlášení  pro příslušný správní orgán.

Veškeré informace o druzích přijímaných odpadů, cenách, podmínkách odběru a prodeji hnojiva lze získat na telefonních číslech: 317 851 654 nebo 317 851 725.

 

Provozní doba

Upozorňujeme zákazníky, že mohou využít našich služeb v průběhu celé provozní doby, nejpozději však čtvrt hodiny před začátkem polední přestávky a čtvrt hodiny před koncem provozní doby. Později již nebudou odbaveni.

pondělí, úterý, čtvrtek  7.30 - 15.30   
středa    7.30 - 16.00  
pátek    7.30 - 15.00  
sobota  7.30 - 12.00

pouze pro občany a platby jem hotovostní,

nelze platit kartou 

 Polední přestávka, kromě soboty, od 11.00 do 11.30 (zavřeno).