Obsah

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372
257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060
DIČ: CZ27200060
Datová schránka: gpf3etb

 

Identifikační čísla zařízení:

 • CZS 01168 - Skládka odpadů
 • CZS 01173 - Kompostárna
 • CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných odpadů
 • CZS 02829 - Výstavba skládky 

 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

 

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

 

Společnost je provozovatelem:

 • skládky odpadů
 • meziskladu nebezpečných odpadů
 • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
 • kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • přepravy nebezpečných odpadů
 • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
 • přepravy jiných sypkých materiálů
 • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 
 • techniky pro sekání porostu na extrémních svazích

 

Vstupní brána provozovny 

S

 

 

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:

Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výrobku byla udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce ani v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

***

Žádáme zakazníky, aby při dodávce odpadů důsledně oddělovali odpady s obsahem dřeva (palety, nábytek, dřevotříska, stavební dřevo) od ostatních odpadů.

***

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

***

Žádáme zákazníky, aby lehké frakce odpadu dodávali ke zneškodnění na skládku v pytlích či jiných obalech, zamezujícím jejich úletu. Bez tohoto opatření nebude možné odpady na tělese skládky vyložit!

Děkujeme za pochopení.