Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 

 

 

                       

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka     KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 10 tun je třeba provést telefonickou rezervaci.

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce a v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

Děkujeme za pochopení.

Důležité oznámení!

V úterý 16. března 2021 dojde na skládce Trhový Štěpánov k         přerušení dodávky elektřiny.

Z tohoto důvodu nebude možné provádět žádné vážní operace a nebude ani možné vystavovat vážní či jiné doklady.

Žádáme zákazníky, aby v tento den odpad na skládku nedodávali.

Ze stejného důvodu nebude možné odebírat substrát.

Děkujeme za pochopení.

logo

9. 2. 2021 - 31. 12. 2022

Představenstvo usnesení z 9.2.2021

Dokumenty svazkuZobrazit více

6. 1. - 30. 6. 2021

2. rozpočtové opatření roku 2020

RozpočetZobrazit více

31. 12. 2020 - 30. 6. 2021

Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2025

RozpočetZobrazit více

31. 12. 2020 - 30. 6. 2021

Rozpočet pro rok 2021

RozpočetZobrazit více

8. 12. 2020 - 31. 12. 2021

Valná hromada usnesení z 8.12.2020

Dokumenty svazkuZobrazit více