Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva (kompost a substrát) 

 

 

                       

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka     KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 5 tun je třeba provést telefonickou rezervaci substrátu.

 

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce a v kompostárně nepřijímáme pařezy!

 

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25  přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech. 

 Mapa

 

 

logo

6. 2. - 9. 4. 2018

Zveřejnění záměru

Dokumenty svazkuZobrazit více

1. 2. 2018 - 1. 2. 2019

Výroční zpráva za rok 2017

Dokumenty svazkuZobrazit více

29. 12. 2017 - 30. 6. 2018

5. rozpočtové opatření pro rok 2017

Dokumenty svazkuZobrazit více

6. 12. 2017 - 5. 12. 2022

Střednědobý výhled 2018 -2022

Dokumenty svazkuZobrazit více

6. 12. 2017 - 5. 12. 2018

Rozpočet 2018

Dokumenty svazkuZobrazit více