Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 

 

 

                       

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka     KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 5 tun je třeba provést telefonickou rezervaci.

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce a v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

Děkujeme za pochopení.

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25  přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech.  

 S účinností od 22. října 2020 nebudou přijímány odpady od fyzických osob (občanů). Podobně tak je pozastaven fyzickým osobám (občanům) prodej subtrátu.

logo

12. 6. 2020 - 30. 6. 2021

Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účetZobrazit více

7. 2. 2020 - 7. 2. 2023

Výroční zpráva za rok 2019

Dokumenty svazkuZobrazit více

31. 12. 2019 - 31. 12. 2020

4. rozpočtové opatření roku 2019

RozpočetZobrazit více

6. 12. 2019 - 31. 12. 2024

Střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2024

RozpočetZobrazit více

6. 12. 2019 - 30. 6. 2021

Rozpočet pro rok 2020

RozpočetZobrazit více