Obsah

Vstupní brána provozovny

EKOSO Trhový

Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372

257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060

DIČ: CZ27200060

Datová schránka: gpf3etb

Identifikační čísla zařízení:

CZS 01168 - Skládka odpadů

CZS 01173 - Kompostárna

CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných

                     odpadů

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

Výpis z obchodního rejstříku

Identifikace pro hlášení

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

Společnost je provozovatelem:

  • skládky odpadů
  • meziskladu nebezpečných odpadů
  • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
  • kompostárny pro spracování biologicky rozložitelných odpadů
  • přepravy nebezpečných odpadů
  • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
  • přepravy jiných sypkých materiálů
  • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva (kompost a substrát) 

 

 

                       

 

Výroba substrátu

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka     KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 10 tun je třeba provést telefonickou rezervaci substrátu.

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce ani v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřených kontejnerech a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu  ochrannou sítí, z důvodu jeho samovolného  uvolňování v prostoru skládky.

V opačeném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

Děkujeme za pochopení.

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25  přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech.  

logo

14. 12. 2018 - 30. 9. 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023

RozpočetZobrazit více

14. 12. 2018 - 30. 9. 2019

Rozpočet pro rok 2019

RozpočetZobrazit více

11. 12. 2018 - 30. 6. 2019

4. rozpočtové opatření roku 2018

RozpočetZobrazit více

15. 11. 2018 - 30. 6. 2019

Rozpočet 2018

Dokumenty svazkuZobrazit více

15. 11. 2018 - 30. 6. 2019

3. rozpočtové opatření roku 2018

RozpočetZobrazit více