Obsah

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372
257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060
DIČ: CZ27200060
Datová schránka: gpf3etb

 

Identifikační čísla zařízení:

 • CZS 01168 - Skládka odpadů
 • CZS 01173 - Kompostárna
 • CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných odpadů

 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

 

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

 

Společnost je provozovatelem:

 • skládky odpadů
 • meziskladu nebezpečných odpadů
 • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
 • kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • přepravy nebezpečných odpadů
 • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
 • přepravy jiných sypkých materiálů
 • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 
 • techniky pro sekání porostu na extrémních svazích

 

Vstupní brána provozovny 

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výroba substrátu

 

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 5 tun je třeba provést telefonickou rezervaci substrátu.

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce ani v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25 a  02 03 04   přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech.  

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřeném kontejneru a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu proti jeho uvolňování sítí nebo plachtou. V opačném případě nebude odpad ke zneškonění převzat.

Bezhotovostní platby přes náš platební termínál jsou možné v pracovních dnech kromě soboty.

Upozorňujeme zákazníky na omezený příjem odpadních zemin do zařízení skládky, které může být jednorázové do maximální hmotnosti 50 t po předchozím schválení provozovatelem.

Upozornění!

S účinností od  pondělí 16.3.2020 nebudou přijímány odpady od fyzických osob (občanů). Podobně tak je pozastaven fyzickým osobám (občanům) prodej kompostu či substrátu.

Ze stejného důvodu nebude pro veřejnost otevřeno v sobotu 21.3.2020.

Děkujeme Vám za pochopení.