Obsah

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372
257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060
DIČ: CZ27200060
Datová schránka: gpf3etb

 

Identifikační čísla zařízení:

 • CZS 01168 - Skládka odpadů
 • CZS 01173 - Kompostárna
 • CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných odpadů

 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

 

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

 

Společnost je provozovatelem:

 • skládky odpadů
 • meziskladu nebezpečných odpadů
 • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
 • kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • přepravy nebezpečných odpadů
 • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
 • přepravy jiných sypkých materiálů
 • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva (kompost a substrát) 
 • techniky pro sekání porostu na extrémních svazích

 

Vstupní brána provozovny 

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výroba substrátu

 

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

V případě požadavaného odběru nad 10 tun je třeba provést telefonickou rezervaci substrátu.

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce ani v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

Upozorňujeme zákazníky, kteří přepravují odpad v otevřených kontejnerech a v přívěsném vozíku za osobním automobilem, na nutnost zajištění odpadu  ochrannou sítí, z důvodu jeho samovolného  uvolňování v prostoru skládky.

V opačeném případě nebude odpad ke zneškodnění převzat.

Děkujeme za pochopení.

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25  přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech.