Obsah

EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o.

Lhotská 372
257 63 Trhový Štěpánov

IČ: 27200060
DIČ: CZ27200060
Datová schránka: gpf3etb

 

Identifikační čísla zařízení:

 • CZS 01168 - Skládka odpadů
 • CZS 01173 - Kompostárna
 • CZS 01169 - Mezisklad nebezpečných odpadů

 

Registrace v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 103930

 

Činnost je zaměřena výhradně na aktivity v oblasti odpadového hospodářství.

 

Společnost je provozovatelem:

 • skládky odpadů
 • meziskladu nebezpečných odpadů
 • sběrného dvora vyřazených elektrozařízení
 • kompostárny pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů
 • přepravy nebezpečných odpadů
 • přepravy a pronájmu kontejnerů na různé druhy odpadů
 • přepravy jiných sypkých materiálů
 • prodeje a přepravy vyrobeného hnojiva - substrátu 
 • techniky pro sekání porostu na extrémních svazích

 

Vstupní brána provozovny 

Nabízíme velmi žádaný výrobek:  Zahradnický substrát

Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1.

Výroba substrátu

 

Dne 17.2.2012 byla výrobku zahradnický substrát  udělena  ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

Ochranná známka

UPOZORNĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY !

V současnosti je do odvolání volně ložený substrát zcela vyprodán!

V případě požadavaného odběru substrátu  nad 10 tun je třeba provést telefonickou rezervaci.

***

Bezhotovostní platby přes náš platební termínál jsou možné jen v pracovních dnech.

***

Upozorňujeme zákazníky, že ke zneškodnění na skládce ani v provozu kompostárny nepřijímáme pařezy!

***

Odpad "jedlý olej a tuk" katalogové číslo 20 01 25 a  02 03 04   přijímáme v našem zařízení zdarma. Předpokladem je jeho dodávka v PET lahvích nebo kanystrech.  

***

Upozorňujeme zákazníky na omezený příjem odpadních zemin do zařízení skládky, které může být jednorázové do maximální hmotnosti 50 t po předchozím schválení provozovatelem.

***

Upozorňujeme řidiče

provozující kontejnerovou přepravu, že v případě dodávky směsného komunálního nebo objemného komunálního odpadu musí mít odpad zajištěn sítí či plachtou proti uvolnění lehkých částí odpadu.

 Bez tohoto zajištění nebudou vpuštěni do areálu skládky!

Toto opatření platí od 1. června 2020