Navigace

Obsah


Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Závěrečný účet pro rok 2022 E 06.06.2023 30.06.2024
Závěrečný účet pro rok 2021 E 15.06.2022 31.12.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2021 E 15.06.2022 31.12.2023
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu k 31.12.2021 E 15.06.2022 31.12.2023
Rozvaha k 31.12.2021 E 15.06.2022 31.12.2023
Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2021 E 15.06.2022 31.12.2023
Příloha závěrečného účtu k 31.12.2021 E 15.06.2022 31.12.2023