Obsah

Prodej kompostu a substrátu

 

Kompost z Trhového Štěpánova, organické hnojivo

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. je výrobcem kompostu, organického hnojiva. Kompost je registrován rozhodnutím o registraci hnojiva č.3086 podle zákona č.156/1998 Sb. o hnojivech v platném znění. Rozhodnutí o registraci hnojiva vydal Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha.

Hnojivo je vyráběno výlučně z vybraných organických odpadů způsobem aerobní fermentace bez použití jakýchkoliv dalších pomocných preparátů. 

Kompost lze odebrat buď volně ložený nebo balený  (20 kg).  

V případě požadavku odběru nad 5 tun volně loženého kompostu je třeba provést telefonickou rezervaci

 

 

Zahradnický substrát

Společnost EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o. je výrobcem zahradnického substrátu.  Zahradnický substrát je homogenizovaná a tříděná směs zeminy a kompostu v poměru 1:1. Substrát je registrován rozhodnutím o registraci hnojiva č.3628 podle zákona č.156/1998 Sb., o hnojivech v platném znění. Rozhodnutí o registraci hnojiva vydal  Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Praha.

Dne 17.2.2012 byla produktu zahradnický substrát udělena ochranná známka KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘU regionální produkt.

 

Zahradnický substrát lze odebrat buď volně ložený nebo balený (10 kg a 20 kg).  

V případě požadavku odběru nad 5 tun volně loženého substrátu je třeba provést telefonickou rezervaci.

 

 

Přeprava kompostu a substrátu

Společnost zajišťuje přepravu vyrobeného kompostu a substrátu na místo určené zákazníkem.

Za 1 km přepravy baleného kompostu nebo substrátu je účtována cena 16,-Kč, vč.DPH.

Za 1 km přepravy volně loženého kompostu nebo substrátu je účtována cena 25,-Kč, vč. DPH.